6 mars 2010

Central Konditoriet på Torggatan Haparanda

Centralkonditoriet var ett mycket populärt café i Haparanda. Bilden är från 30-talet. Men hur många minns att där fanns också en Esso bensinpump?. Fastigheten är kvar men ombyggd invändigt till lägenheter. Centan hade gott fika och var mycket populär.
Kortet tillhör Doris Olsson i Sandviken.
Det är fritt att komplettera information och historik om bilderna.

Inga kommentarer: