19 mars 2010

En fin bild utmed Storgatan i Haparanda med gamla Posthuset till vänster och Telegrafstation till höger. Bilden är från omkring 1940 talet. Byggnaderna finns kvar än idag förutom byggnaden närmast till höger som troligen var en byggnad för telegrafanställda.
Kortet tillhör Doris Olsson i Sandviken.
Det är fritt att komplettera information och historik om bilderna.

Inga kommentarer: