27 mars 2010

Gatuparti utmed Sundellsgatan Haparanda, sedd mot gamla kyrkan tidigt 1900 tal. Den vänstra byggnaden tillhörde Hotell Gunnare och den tvåvåninghuset beboddes av Alb. Rönnbäck. Huset till höger beboddes av Carl Boström. Byggnaden med tornet Mina Abrahamsson, korsningen Sundellsgatan-Repslagargatan.
Kortet tillhör Doris Olsson i Sandviken.
Det är fritt att komplettera information och historik om bilderna.