21 mars 2010


Folkskolan i Haparanda från tidigt 1900-tal. Bilden visar den omtalade skolträdgården som omnämns i boken "Idyll och dramatik" Haparanda 1810-1920 av Gustav Svanberg. Kortet är posttämplat årsskiftet 1907-1908 och avsändare G Häggberg. Mannen i trädgården är med stor sannolikhet samme G. Häggberg som enligt Svensk Skoltidning utnämndes till folkskollärare år 1902. I Svenska Turistföreningens årsskrift 1921 tituleras han G. Häggberg som överlärare.
Kortet tillhör Doris Olsson i Sandviken.
Det är fritt att komplettera information och historik om bilderna.