19 mars 2010

Hamnspåret på Strandplan i Haparanda omkring 1916.Det är dåligt med bussanslutningen till tåget eftersom det är många som kommit på skidor till Strandplanen.
Kortet tillhör Doris Olsson i Sandviken.
Det är fritt att komplettera information och historik om bilderna.