27 mars 2010

Vy över Haparanda med skärgård så lång "ögat" når..

Vy över Haparanda, järnvägen med stationshuset med Sundholmen och en öppen skärgård i horisonten. Gatuparti av Repslagargatan och något slingrande Stationsgatan mitt i bild. Det framträdande huset med vidkupor beboddes av av Alb. Rönnbäck och ligger längs utmed Sundellsgatan. Bilden är från tiden kring 1930 talet. Huset till höger med torn tillhörde Mia Abrahamsson.
Kortet tillhör Doris Olsson i Sandviken.
Det är fritt att komplettera information och historik om bilderna.