19 aug. 2010

Sundellsgatan i Haparanda 1910 talet

Här har Mia Green fångat en vy över Haparanda centrum från sitt eget hustak i korsningen Sundellssgatan-Storgatan. Samskolan byggdes 1905 och våren 1909 tog de första eleverna realexamen.
Bilden tillhör Doris Olsson i Sandviken.

Köpmangatan Haparanda 1910 talet

Hus utmed Köpmangatan i Haparanda före 1920. Vattentornet saknas. Bilden är tagen från Haparanda Stadshotell. Doris Olsson har här räknat upp ett antal hus utmed gatan. Observera den södra folkskolan och Björkmans bageri mittemot gamla folkskolan.
Bilden tillhör Doris Olsson i Sandviken.

27 mars 2010

Vy över Haparanda med skärgård så lång "ögat" når..

Vy över Haparanda, järnvägen med stationshuset med Sundholmen och en öppen skärgård i horisonten. Gatuparti av Repslagargatan och något slingrande Stationsgatan mitt i bild. Det framträdande huset med vidkupor beboddes av av Alb. Rönnbäck och ligger längs utmed Sundellsgatan. Bilden är från tiden kring 1930 talet. Huset till höger med torn tillhörde Mia Abrahamsson.
Kortet tillhör Doris Olsson i Sandviken.
Det är fritt att komplettera information och historik om bilderna.
Gatuparti utmed Sundellsgatan Haparanda, sedd mot gamla kyrkan tidigt 1900 tal. Den vänstra byggnaden tillhörde Hotell Gunnare och den tvåvåninghuset beboddes av Alb. Rönnbäck. Huset till höger beboddes av Carl Boström. Byggnaden med tornet Mina Abrahamsson, korsningen Sundellsgatan-Repslagargatan.
Kortet tillhör Doris Olsson i Sandviken.
Det är fritt att komplettera information och historik om bilderna.

Vy utmed Storgatan Haparanda omkring 1910 talet. Järnvägsbron över Torne älv inte byggd. Av de vackra och fina husen återstår endast ett avhusen, den till höger i bildens framkant.
Om vi tittar närmare på bilden Storgatan Haparanda kan vi se två barn som "kikar" mot fotograf och kamera. Samtidigt passerar en kusk med häst och vagn på Fabriksgatan.
Bilden är tagen av Mia Green från eget hustak.
Kortet tillhör Doris Olsson i Sandviken.
Det är fritt att komplettera information och historik om bilderna.

23 mars 2010

Stationsgatan i HaparandaEn vy från Stationsgatan i Haparanda på 1940 talet i riktning mot Järnvägsstation. Till höger har vi Hotell Gunnare och Kooperativa butiken. Mellan husen en skylt som anvisar mot gårdplan "Rapportställe" (Vad detta nu är??). Till vänster syns skylten Rensfeldts Bageri.
Kortet tillhör Doris Olsson i Sandviken.
Det är fritt att komplettera information och historik om bilderna.

21 mars 2010


Folkskolan i Haparanda från tidigt 1900-tal. Bilden visar den omtalade skolträdgården som omnämns i boken "Idyll och dramatik" Haparanda 1810-1920 av Gustav Svanberg. Kortet är posttämplat årsskiftet 1907-1908 och avsändare G Häggberg. Mannen i trädgården är med stor sannolikhet samme G. Häggberg som enligt Svensk Skoltidning utnämndes till folkskollärare år 1902. I Svenska Turistföreningens årsskrift 1921 tituleras han G. Häggberg som överlärare.
Kortet tillhör Doris Olsson i Sandviken.
Det är fritt att komplettera information och historik om bilderna.

19 mars 2010

En fin bild utmed Storgatan i Haparanda med gamla Posthuset till vänster och Telegrafstation till höger. Bilden är från omkring 1940 talet. Byggnaderna finns kvar än idag förutom byggnaden närmast till höger som troligen var en byggnad för telegrafanställda.
Kortet tillhör Doris Olsson i Sandviken.
Det är fritt att komplettera information och historik om bilderna.
Hamnspåret på Strandplan i Haparanda omkring 1916.Det är dåligt med bussanslutningen till tåget eftersom det är många som kommit på skidor till Strandplanen.
Kortet tillhör Doris Olsson i Sandviken.
Det är fritt att komplettera information och historik om bilderna.

7 mars 2010

Strandgatan HaparandaStrandgatan från tidigt 1900 - tal var fulltecknad med vackra bostadshus. Ett fint kulturarv som nästan helt är borta idag. Bilden är visar korsningen till Sundellsgatan. En dåtidens fin gatlykta mitt i korsningen. Komplettera gärna med mer information och historik.
Kortet tillhör Doris Olsson i Sandviken.
Det är fritt att komplettera information och historik om bilderna.

Vy över Haparanda 1918.

Vy från vattentornet över Haparanda år 1918. En mycket tätbebyggd stad med många fina byggnader. Högst upp i bild syns bygget av järnvägsbron.
Kortet tillhör Doris Olsson i Sandviken.
Det är fritt att komplettera information och historik om bilderna.

Missionshuset Torggatan Haparanda

Missionshuset på Torggatan och två följande hus och bostäder finns än i dag kvar. De vackra fasaderna är delvis förändrade sedan början av 1900 - talet. Bör kulturmärkas utvändigt. Komplettera gärna med mer information.
Kortet tillhör Doris Olsson i Sandviken.
Det är fritt att komplettera information och historik om bilderna.

Affärer och handelsbodar Köpmangatan Haparanda

I Haparanda centrum och Torget runt fanns ett flertal mindre affärer med både smått och gott. Bilden är från 50-talet. I detta hureshus fanns Oscaria skor, fruktaffär, Hammaréns Bokhamdel, Roll Foto, m,fl. Komplettera gärna med mer information och historik.
Kortet tillhör Doris Olsson i Sandviken.
Det är fritt att komplettera information och historik om bilderna.

6 mars 2010

Central Konditoriet på Torggatan Haparanda

Centralkonditoriet var ett mycket populärt café i Haparanda. Bilden är från 30-talet. Men hur många minns att där fanns också en Esso bensinpump?. Fastigheten är kvar men ombyggd invändigt till lägenheter. Centan hade gott fika och var mycket populär.
Kortet tillhör Doris Olsson i Sandviken.
Det är fritt att komplettera information och historik om bilderna.